Kolejowe przewozy niszowe

Przewozy niszowe występują na niewielkim fragmencie rynku, charakteryzują się specyficzną technologią realizacji, użyciem specjalistycznych wagonów, niewielką odległością przewozu lub mają charakter przewozów technologicznych w procesie produkcyjnym.

Często ich cechą charakterystyczną jest konieczność wykorzystania infrastruktury kolejowej kilku zarządców. Koncentracja przewozów niszowych występuje w województwie śląskim w związku z funkcjonującym w tym regionie przemysłem wydobywczym i ciężkim. PKP CARGO SERVICE specjalizuje się w przewozach piasku podsadzkowego, przewozy te realizowane są przy użyciu wagonów samowyładowczych typu 401Vc i lokomotyw będących własnością Spółki.

Ponadto oferujemy

  • przewozy węgla przeznaczonego do przeróbki i wzbogacania
  • przewozy odpadów poprodukcyjnych na składowiska
  • przewozy do utylizacji ubocznych produktów spalania
  • przewozy piasku podsadzkowego dla kopalń węgla kamiennego