Zarząd


Franciszek Kostrzewa

Prezes Zarządu
Franciszek Kostrzewa

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Mechaniczny, specjalność pojazdy szynowe. Ukończył ponadto studia podyplomowe --„Organizacja i Marketing w Transporcie Kolejowym" na Politechnice Warszawskiej oraz „Organizacja kolejowego transportu towarowego w Unii Europejskiej" na Politechnice Śląskiej.

Od samego początku związany zawodowo z koleją -- pracę rozpoczął w PKP Lokomotywownia Kraków -- Płaszów, na stanowisku dyspozytora, następnie w trakcie swojego ponad 30-letniego stażu pracy pełnił funkcje m.in. Naczelnika Lokomotywowni Kraków - Płaszów, Zastępcy Dyrektora Zakładu Taboru w Krakowie, Zastępcy Naczelnego Dyrektora ds. Eksploatacji w PKP S.A. Dyrekcja Kolejowych Przewozów Towarowych CARGO, następnie w spółce PKP CARGO S.A. pełnił funkcję Dyrektora Biura Przewozów i Eksploatacji oraz Dyrektora Biura Kierowania Przewozami.

Ukończył liczne kursy z zakresu tematyki kolejowej jak i finansów, negocjacji oraz zarządzania.

Funkcję Prezesa Zarządu PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. pełni od VI 2009 roku.

dr Małgorzata Krówczyńska

Członek Zarządu ds. Administracyjno - Operacyjnych

Rada Nadzorcza


Beata Szumilas

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Alicja Jarząb

Członek Rady Nadzorczej

Witold Olech

Członek Rady Nadzorczej

Sebastian Raczyński

Członek Rady Nadzorczej