Zarząd


Franciszek Kostrzewa

Piotr Rojewski

Dariusz Browarek

Franciszek Kostrzewa

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Mechaniczny, specjalność pojazdy szynowe. Ukończył ponadto studia podyplomowe –„Organizacja i Marketing w Transporcie Kolejowym” na Politechnice Warszawskiej oraz „Organizacja kolejowego transportu towarowego w Unii Europejskiej” na Politechnice Śląskiej.

Od samego początku związany zawodowo z koleją – pracę rozpoczął w PKP Lokomotywownia Kraków – Płaszów, na stanowisku dyspozytora, następnie w trakcie swojego ponad 30-letniego stażu pracy pełnił funkcje m.in. Naczelnika Lokomotywowni Kraków - Płaszów, Zastępcy Dyrektora Zakładu Taboru w Krakowie, Zastępcy Naczelnego Dyrektora ds. Eksploatacji w PKP S.A. Dyrekcja Kolejowych Przewozów Towarowych CARGO, następnie w spółce PKP CARGO S.A. pełnił funkcję Dyrektora Biura Przewozów i Eksploatacji oraz Dyrektora Biura Kierowania Przewozami.

Ukończył liczne kursy z zakresu tematyki kolejowej jak i finansów, negocjacji oraz zarządzania.

Funkcję Prezesa Zarządu PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. pełni od VI 2009 roku.


Piotr Rojewski

Ukończył Wydział Nauk Społecznych w Katowicach. Socjolog. Od kilku lat związany z branżą kolejową. W Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. sprawował funkcję pełnomocnika zarządu ds. handlu oraz prokurenta Spółki.

W Zakładach Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. pracował na stanowiskach dyrektora ds. restrukturyzacji i rozwoju oraz dyrektora handlowego. Był również dyrektorem naczelnym RUCH-u S.A. na Śląsku.

W latach 1998-2013 przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa w pięciu Radach Nadzorczych m.in: PKS Zawiercie S.A., ZCH Prodryn Sp. z o.o., Beskidzki Hurt Towarowy S.A.

Funkcję Członka Zarządu PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. pełni od 2014 roku.


Dariusz Browarek

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, a następnie podyplomowe studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Politechnice Gdańskiej. Wcześniej ukończył Technikum Kolejowe w Olsztynie.

Z PKP CARGO S.A. związany od początku jej istnienia. Od 1980 roku pracował w Lokomotywowni Pozaklasowej w rodzinnym Olsztynie, następnie Zakładzie Taboru CARGO w Olsztynie, a po reorganizacji w Północnym Zakładzie PKP CARGO w Gdyni, gdzie był zatrudniony na stanowisku inspektora spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych. Od ponad 30 lat zajmuje się problematyka pracowniczą w branży kolejowej.

Od 2008 roku przez dwie kadencje z rzędu pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Federacji ZZP PKP. W latach 2008-2014 był członkiem Rady Inwestorów FWP PKP SFIO. Do 2014 roku był Prezesem Centrum Szkolenia Federacji ZZP PKP Sp. z o.o. Od 24 kwietnia 2014 roku do 11 maja 2016 roku pełnił stanowisko Członka Zarządu PKP CARGO S.A.

Funkcję Członka Zarządu PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. pełni od VI 2016 roku.


Rada Nadzorcza


Witold Bawor

Przewodniczący Rady

Barbara Krupko

Członek Rady

Tomasz Borejko

Członek Rady

Krzysztof Chwaja

Członek Rady

Dariusz Pawęzowski

Członek Rady