Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

Stanowiska wymagające uprawnień„ kolejowych
Ustawiacz
Toromistrz
Prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej
Nastawniczy
Maszynista pojazdu trakcyjnego
Manewrowy
Dyżurny ruchu
Automatyk SRK
Stanowiska nie wymagające uprawnień kolejowych
Robotnik torowy

Informacje o wymogach

Stanowiska kolejowe - na które to poszukujemy pracowników - są w Polsce zawodami regulowanymi. Oznacza to, iż podjęcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji. W większości przypadków jest to zdany egzamin kwalifikacyjny. Jedynym wyjątkiem jest tutaj stanowisko, na które od 2011 roku wymagane jest uzyskanie licencji i świadectwa maszynisty...

Więcej informacji


Charakterystyka stanowisk

Więcej informacji