LOGO OCZAMI DZIECKA

ZAPRASZAMY DZIECI I PODOPIECZNYCH PRACOWNIKÓW
PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.
DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM, pt. „LOGO OCZAMI DZIECKA”
 
Do 24.05.2019 r. prześlij pracę plastyczną swojego dziecka / podopiecznego, wykonaną dowolną techniką na adres:
PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. ul. Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice, z dopiskiem Konkurs: Logo oczami dziecka. Jakie logo najlepiej zobrazuje to, czym zajmuje się firma, w której pracuje moja mama lub tata? lub przekaż pracę za pośrednictwem kierownika sekcji / obszaru celem przekazania do Centrali.
 
Szczegóły uczestnictwa w konkursie: