KONKURS PLASTYCZNY "MÓJ DZIEŃ"

Prace konkursowe należy złożyć w/ przesłać do:
  • PKP CARGO SERVICE, ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa (sekretariat) lub
  • PKP CARGO SERVICE, ul. Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice (sekretariat) lub
  • Przekazać do Kierownika zmiany/ Kierownika Obszaru, któremu podlega rodzic / opiekun dziecka biorącego udział w konkursie, celem dostarczenia do siedziby Spółki.
NA WASZE PRACE CZEKAMY DO DNIA 29 LUTEGO 2020 R.
 

Regulamin konkursu