Konkurs plastyczny

Do 20.08.2019 r. prześlij pracę plastyczną swojego dziecka / podopiecznego, wykonaną dowolną techniką na adres: PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. ul. Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice, z dopiskiem Konkurs: „Moi rodzice pracują bezpiecznie” lub przekaż pracę za pośrednictwem kierownika sekcji / obszaru celem przekazania do Centrali.

Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice (np. rzeźba, makatka, wycinanka, grafika, rysunek itp.)

Temat pracy: „Moi rodzice pracują bezpiecznie”.

Każda praca powinna być opatrzona tytułem oraz imieniem i wiekiem autora, a na odwrocie danymi rodzica / opiekuna, takimi jak: imię i nazwisko oraz numer telefonu, sekcja / obszar, w którym rodzic / opiekun pracuje. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. Konkurs prowadzony jest w 3 grupach wiekowych:
a) do lat 5;
b) od lat 6 do lat 10;
c) od 11 roku życia

Kryteria oceny prac w każdej grupie wiekowej: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

Wyniki konkursu ogłoszone będą po 02.09.2019 r., po czym zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych na wszystkich sekcjach / obszarach obsługiwanych przez PKP CARGO SERVICE oraz na
stronie internetowej www.pkpcs.pl (zakładka „Aktualności”). Szczegółowe informacje i warunki Konkursu zawarto w Regulaminie Konkursu. Przesłanie / przekazanie pracy jest
jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

Szczegóły uczestnictwa znajdziecie Państwo w Regulaminie.

Wszystkim dzieciom życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji.