Obsługa bocznic kolejowych

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. realizuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi bocznic kolejowych oraz na podstawie posiadanej licencji, przewozy kolejowe rzeczy i usługi trakcyjne. Aktualnie Spółka realizuje swoje usługi dla przedsiębiorstw działających w przemyśle:

 • górniczym węgla kamiennego
 • kopalń kruszyw
 • elektrowni i elektrociepłowni.

Dzięki wypracowanym metodom kompleksowego zarządzania bocznicami, optymalizacji kosztów oraz usprawnieniu procedur, zapewnia bezpieczeństwo i gwarancję usług na bardzo wysokim poziomie. Najwyższa jakość świadczonych usług nie wiąże się z wysokimi kosztami, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz sprawnemu zarządzaniu Spółką.

Kompleksowa obsługa bocznic kolejowych to:

 • zapewnienie kolejowych pojazdów trakcyjnych do przestawiania wagonów
 • zapewnienie pracowników do wykonywania manewrów, jak i obsługi urządzeń do przemieszczania wagonów
 • organizacja przyjmowania i wyprawiania pociągów z bocznicy
 • wykonywanie czynności spedycyjnych w imieniu klienta i prowadzenie dokumentacji handlowej w tym zakresie
 • podawanie węgla i innych paliw węglowych na składowisko i produkcję
 • formowanie i obsługa składowisk węgla
 • nadzór nad dokumentacja techniczną i jej aktualizacja
 • nadzór nad bezpieczeństwem prowadzenia pracy manewrowej i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz pojazdów kolejowych
 • diagnostyka i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej bocznicy.

 • PGE GiEK S.A. - E Szczecin
 • Bałtycki Terminal Zbożowy sp. z o.o.
 • PGE GiEK S.A. - E Pomorzany
 • PGE GiEK S.A. - E Dolna Odra
 • Tauron Wytwarzanie S.A. E Siersza
 • Tauron Wytwarzanie S.A. E Stalowa Wola
 • PGE GiEK S.A. - EC Wrotków
 • PGE GiEK S.A. - EC1 Bydgoszcz
 • PGNiG Termika EC Żerań
 • PGNiG Termika C Kawęczyn
 • PGNiG Termika EC Siekierki
 • Veolia Energia Poznań ZEC S.A.
 • STENA Recycling o. Swarzędz
 • PGE GiEK S.A. - EC Kielce
 • RADPEC S.A. - Radom TC-I
 • RADPEC S.A. - Radom TC-II
 • Nowe Brzeszcze Grupa Tauron sp. z o.o.
 • Tauron Wytwarzanie S.A. EC Łaziska
 • JSW S.A. - KWK Krupiński
 • PGG sp. z o.o. - KWK Piast Ruch I
 • Tauron Wytwarzanie S.A. E Łagisza
 • Tauron Ciepło sp. z o.o. EC Katowice
 • Tauron Wytwarzanie S.A. E Jaworzno III
 • Tauron Wytwarzanie S.A. E Jaworzno II
 • PGG sp. z o.o. - KWK Sośnica
 • KHW S.A. - KWK Murcki-Staszic
 • JSW S.A. - KWK Budryk
 • PGG sp. z o.o. - KWK Halemba
 • PGG sp. z o.o. - KWK Bolesław Śmiały
 • KWK Ruch Piast II
 • Stena Recycling o. Wraszawa
 • JD sp. z o.o. o. Warszawa
 • Haldex S.A. o. Panewniki
 • FORTUM S.A. EC Częstochowa
 • ZEM Łabędy Sp. z o.o.
 • SRK sp. z o.o. - KWK Makoszowy
 • Tauron Ciepło sp. z o.o. C Tychy
 • Tauron Ciepło sp. z o.o. EC1 Bielsko Biała
 • Tauron Ciepło sp. z o.o. EC2 Bielsko Biała
 • Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o.

Obecnie obsługiwane bocznice

 • PGE GiEK S.A. - E Szczecin
 • PGE GiEK S.A. - E Pomorzany
 • PGE GiEK S.A. - E Dolna Odra
 • PGE GiEK S.A. - EC1 Bydgoszcz
 • PGNiG Termika EC Żerań
 • PGNiG Termika C Kawęczyn
 • PGNiG Termika EC Siekierki
 • Veolia Energia Poznań ZEC S.A.
 • Stena Recycling o. Swarzędz
 • PGE GiEK S.A. - EC Kielce
 • RADPEC S.A. - Radom TC-I
 • RADPEC S.A. - Radom TC-II
 • PGG sp. z o.o. - KWK Sośnica
 • Tauron Wytwarzanie S.A. E Łagisza
 • Tauron Ciepło sp. z o.o. EC Katowice
 • Tauron Wytwarzanie S.A. E Jaworzno II
 • KHW S.A. - KWK Murcki-Staszic
 • Tauron Wytwarzanie S.A. E Jaworzno III
 • JSW S.A. - KWK Budryk
 • PGG sp. z o.o. - KWK Halemba
 • PGG sp. z o.o. - KWK Piast Ruch I
 • PGG sp. z o.o. - KWK Piast Ruch II
 • PGG sp. z o.o. - KWK Bolesław Śmiały
 • Tauron Wytwarzanie S.A. EC Łaziska
 • JSW S.A. - KWK Krupiński
 • Haldex S.A. o. Panewniki
 • FORTUM S.A. EC Częstochowa
 • ZEM Łabędy Sp. z o.o.
 • SRK sp. z o.o. - KWK Makoszowy
 • Tauron Ciepło sp. z o.o. C Tychy
 • Tauron Ciepło sp. z o.o. EC1 Bielsko Biała
 • Tauron Ciepło sp. z o.o. EC2 Bielsko Biała
 • Stena Recycling o. Wraszawa
 • JD sp. z o.o. o. Warszawa
 • Tauron Wytwarzanie S.A. E Siersza
 • Tauron Wytwarzanie S.A. E Stalowa Wola
 • Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o.
 • Nowe Brzeszcze Grupa Tauron sp. z o.o.
 • Bałtycki Terminal Zbożowy sp. z o.o.
 • PGE GiEK S.A. - EC Wrotków
 • Tauron Wytwarzanie S.A. EC Łaziska
 • JSW S.A. - KWK Krupiński
 • PGG sp. z o.o. - KWK Piast Ruch I
 • Tauron Ciepło sp. z o.o. EC Katowice
 • Tauron Wytwarzanie S.A. E Łagisza
 • Tauron Wytwarzanie S.A. E Jaworzno III
 • Tauron Wytwarzanie S.A. E Jaworzno II
 • PGG sp. z o.o. - KWK Sośnica
 • KHW S.A. - KWK Murcki-Staszic
 • JSW S.A. - KWK Budryk
 • PGG sp. z o.o. - KWK Halemba
 • PGG sp. z o.o. - KWK Bolesław Śmiały
 • PGG sp. z o.o. - KWK Piast Ruch II
 • Haldex S.A. o. Panewniki
 • FORTUM S.A. EC Częstochowa
 • ZEM Łabędy Sp. z o.o.
 • SRK sp. z o.o. - KWK Makoszowy
 • Tauron Ciepło sp. z o.o. C Tychy
 • TAURON Ciepło ZW EC1 Bielsko Biała
 • TAURON Ciepło ZW EC2 Bielsko Biała

Obecnie obsługiwane bocznice

 • Tauron Wytwarzanie S.A. E Jaworzno II
 • Tauron Wytwarzanie S.A. E Jaworzno III
 • PGG sp. z o.o. - KWK Sośnica
 • Tauron Wytwarzanie S.A. E Łagisza
 • Tauron Ciepło sp. z o.o. EC Katowice
 • KHW S.A. - KWK Murcki-Staszic
 • JSW S.A. - KWK Budryk
 • PGG sp. z o.o. - KWK Halemba
 • PGG sp. z o.o. - KWK Piast Ruch I
 • PGG sp. z o.o. - KWK Piast Ruch II
 • PGG sp. z o.o. - KWK Bolesław Śmiały
 • Tauron Wytwarzanie S.A. EC Łaziska
 • JSW S.A. - KWK Krupiński
 • Haldex S.A. o. Panewniki
 • FORTUM S.A. EC Częstochowa
 • ZEM Łabędy Sp. z o.o.
 • SRK sp. z o.o. - KWK Makoszowy
 • Tauron Ciepło sp. z o.o. C Tychy
 • TAURON Ciepło ZW EC1 Bielsko Biała
 • TAURON Ciepło ZW EC2 Bielsko Biała